xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Hội nghị giao ban đánh giá công tác khoán quản địa bàn đối với lực lượng quản lý TTĐT tuần 40 trên địa bàn phường Thượng Thanh.
07/10/2016 | 16:30

Chiều ngày 7/10/2016, tại Phòng họp số 1, UBND phường Thượng Thanh tổ chức họp giao ban đánh giá công tác khoán quản địa bàn đối với lực lượng tham gia quản lý TTĐT tuần 40 trên địa bàn phường theo phương án khoán quản địa bàn.

Đồng chí Bùi Quang Cự - Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí cán bộ Đô thị,  cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực, tổ bảo vệ dân phố chuyên trách thực hiện quản lý đô thị và các đồng chí Thanh tra xây dựng.

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Khánh Minh cán bộ đô thị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác TTĐT-TTXD trong tuần đối với các địa bàn khoán quản theo mô hình khoán quản về TTĐT trên địa bàn phường Thượng Thanh và nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong tuần 41. Kết quả thực hiện cụ thể trong tuần 40 như sau:

- Công tác quản lý TTĐT: Tổ chức duy trì, xử lý nhắc nhở các vi phạm về TTĐT tại các tuyến, điểm khoán quản theo phương án phân công đối với 17 trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; Lập Biên bản đối với 9 trường hợp vi phạm TTĐT; Xử lý 01 điểm đổ vật liệu xây dựng không đúng nơi quy đinh tại tuyến đường Lý Sơn; ký cam kết thực hiện các quy định về TTĐT đối với 8 hộ kinh doanh phát sinh mới trênđịa bàn phường.

- Công tác quản lý TTXD: Kiểm tra đối với 02 công trình xây dựng mới phát sinh tại tổ dân phố 22 và tổ dân phố 8; Đôn đốc các hôj xây dựng nộp thuế xây dựng theo quy định với tổng số tiền 14.300.000đ/2 hộ xây dựng.

Tại hội nghị đã có 11 ý kiến thảo luận, đóng góp vào báo cáo để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để thực hiện công tác khoán quản xung quanh các vấn đề: Quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, giải pháp xử lý vi phạm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chiến – phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Bùi Quang Cự - Phó Chủ tịch UBND phường kết luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể như:

1. Yêu cầu Lực lượng tham gia khoán quản địa bàn thường xuyên duy trì tốt tại các điểm đã được phân công, tăng cường công tác xử lý các vi phạm về TTĐT tuyến đường Lý Sơn, khu vực chợ gia quất và các điểm mới phát sinh hộ kinh doanh.

2. Đề nghị lực lượng TTXD tăng cường  công tác kiểm tra xử lý đối với các trường hợp xử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. Thường xuyên tuyên truyền các hộ gia đình xây dựng làm thủ tục xin cấp phéo sử dụng tạm vỉa hè làm nơi trung chuyển vật liệu xây dựng theo đúng quy định.

3. Đề nghị lực lượng tham gia xử lý TTĐT, TTXD thường xuyên phối hợp tốt các đoàn thể chính trị xã hộ, tổ dân phố trong công tác tuyên truyên, xử lý các hộ vi phạm.