Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
04/TB-HĐND TB kỳ họp bất thường 09/04/2018
02/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ 21 22/02/2018
01/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát QCDC tại trường THCS Thanh Am 22/02/2018
02/TB-HĐND Kết quả giám sát trường THCS Thanh Am 21/02/2018
01/TB-HĐND Kết luận tại buổi khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị Tết Mậu tuất 09/02/2018
04/KH-HĐND Giám sát thường xuyên việc thu gom rác theo phương án và quản lý vệ sinh môi trường 30/01/2018
01/BC-HĐND BC kết quả tháng 1 22/01/2018
03/KH-HĐND Giám sát QCDC trường THCS Thanh Am 20/01/2018
02/KH-HĐND Kế hoạch công tác quý I 10/01/2018
09/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 02/11/2017
08/BC-BPC Báo cáo kết quả lấy ý kiến đánh giá của công dân về hoạt động bộ phận một cửa phường Thượng Thanh tháng 10 năm 2017 23/10/2017
02/TB-BPC Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với UBND phường Thượng Thanh 05/10/2017
09/KH-HĐND KH công tác của thường trực HĐND phường quý IV /2017 26/09/2017
14/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 18/09/2017
07/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát trường mầm non Thượng Thanh về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 05/09/2017
07/BC-BPC Báo cáo kết quả khảo sát công tác TTXD tại cụm Thanh Am 25/08/2017
13/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 8. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. 22/08/2017
08/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiều học Thượng Thanh và mầm non Thượng Thanh 09/08/2017
06/TB-HĐND Thông báo giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiểu học Thượng Thanh và trường mầm non Thượng Thanh 09/08/2017
06/QĐ-HĐND Quyết định thành lập hội đồng giám sát công tác chuẩn bị đầu năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiểu học Thượng Thanh và trường mâm non Thượng Thanh. 07/08/2017

hội đồng nhân dân