Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 05/11/2019 | 09:47  | Lượt xem: 6

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy UBND Tuần 45

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 45

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

08/11/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

 Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 45

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

04/11/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường