Tin mới nhất

Phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các Tổ dân phố triển khai nội dung Đề án sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn.
Ngày đăng 04/10/2019 | 17:12  | Lượt xem: 34

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường UBND phường Thượng Thanh, UBND phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các Tổ dân phố quán triệt nội dung sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn.

Dự Hội nghị có đ/c Phạm Thị Minh Hồng- BT Đảng uy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. Chủ trì hội nghị đ/c Hoàng Văn Lực - PBT ĐU, Chủ tịch UBND phường; dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể, các đ/c Cán bộ công chức cơ quan phường; Các đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng Ban CT Mặt trận, Chi hội trưởng chi hội đoàn thể tổ dân phố trực thuộc phường.

Đồng chí Hoàng Văn Lực - PBT ĐU, Chủ tịch UBND phường quán triệt nêu một số các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Quận Long Biên về Đề án kiện toàn thôn, tổ dân phố và Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; đồng thời nêu một số tình hình đặc điểm chung của phường Thượng Thanh cũng như mục đính và sự cần thiết tổ chức sáp nhập TDP theo địa giới hành chính của phường

Đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường quán triệt nội dung Đề án sáp nhập Tổ dân phố

Sau khi nghiên cứu văn bản và tình hình thực tế của địa phương, từng TDP trên địa bàn, đặc biệt là các TDP có sự thay đổi sau khi thực hiện Đề án sáp nhập TDP. Hội nghị đã có 14 ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung như: Số hộ dân và nhân khẩu của TDP sau khi sáp nhập, đặc thù địa giới hành chính của TDP, tình hình số cán bộ Đảng viên và một số vấn đề khó khăn phát sinh các giấy tờ cần điều chỉnh sau sáp nhập TDP. Tiếp thu và giải đáp một số ý kiến tại hội nghị, đ/c Hoàng Văn Lực nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận giao cho phường để thực hiện, yêu cầu lãnh đạo các TDP cân nhắc và thống nhất trong lãnh đạo chủ chốt của Tổ dân phố, tuyên truyền vận động thuyết phục nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo ANTT và ổn định tư tưởng trong nhân dân yên tâm lao động và sản xuất góp phần thực hiện nhiệm vụ tốt chính trị của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo của đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cũng đồng quan điểm ý kiến của đ/c Chủ tịch UBND phường, yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy chi bộ Tổ dân phố đoàn kết thống nhất và đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung của Đề án sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn bàn phường Thượng Thanh.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đặng Quang Thảo

Cán bộ VP - TK