Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 19/08/2019 | 13:35  | Lượt xem: 32

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 34

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 34

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

23/8/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 34

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

19/8/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường