Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 05/08/2019 | 10:13  | Lượt xem: 13

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 32

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 32

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

09/8/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 32

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

05/8/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường