Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 09/07/2019 | 08:07  | Lượt xem: 20

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 28

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 28

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

12/7/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 28

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

8/7/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường