Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 10/06/2019 | 17:11  | Lượt xem: 21

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 24

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 24

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

14/6/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 24

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

10/6/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường