Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 13/05/2019 | 18:32  | Lượt xem: 16

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 20

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 20

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

17/5/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 20

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

13/5/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường