Tin mới nhất

Kiểm tra các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn
Ngày đăng 10/05/2019 | 11:14  | Lượt xem: 29

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBND phường Thượng Thanh về việc quản lý các nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn phường. Để quản lý tốt các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn, ngày 08 – 09/5/2019 tổ kiểm tra UBND phường Thượng Thanh đã tổ chức kiểm tra hoạt động các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn.

Tổ kiểm tra phường Thượng Thanh đã tổ chức kiểm tra 8 nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra các nhóm trẻ mầm non tư thục đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật và quy định của địa phương về hoạt động giáo dục. Các nhóm lớp đều có quyết định thành lập, quyết định hoạt động của phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên; hoạt động đúng theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo…Tổ kiểm tra đã lập biên bản và nhắc nhở các nhóm lớp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý giáo dục mầm non: công tác quản lý, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, kế hoạch hoạt động hè…; quy định Pháp luật: hồ sơ lao động, hợp đồng lao động, các chế độ BHXH, BH Y tế, ghi chép sổ sách và công tác PCCC.

Mục đích đợt kiểm tra nhằm rà soát việc tổ chức, hoạt động của các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu với những quy định của Nhà nước về việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non. UBND phường đã nhắc nhở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện nghiêm túc theo Công văn 4625/SGD&ĐT – GDMN ngày 29/12/2017; Thông tư 13/2018/TT – BGDĐT ngày 30/5/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT – BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đợt kiểm tra này nhằm hướng tới việc nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của chủ nhóm lớp, đội ngũ giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Bên cạnh đó nâng cao ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong cơ sở, xây dựng cơ sở an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Đồng thời ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh sẽ thường xuyên kiểm tra hoạt động của các nhóm lớp, đồng thời sẽ kiên quyết xử lý những nhóm lớp không đảm bảo chất lượng theo quy định.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra:

Hình ảnh kiểm tra tại cơ sở Mầm non Tư thục Hoa Thủy Tiên Xanh 

Hình ảnh kiểm tra tại cơ sở Mầm non Tư thục Hải Đăng

Hình ảnh kiểm tra tại cơ sở Mầm non Tư thục Những Chú Cá Nhỏ