tin tức khác

Cơ quan phường Thượng Thanh quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội tại Lễ chào cờ đầu tháng 6
Ngày đăng 05/06/2018 | 14:41  | Lượt xem: 522

Sáng 04/06/2018, cơ quan phường Thượng Thanh tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tuần đầu tiên của tháng. Dự lễ chào cờ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường.

Tại buổi lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - ĐUV, Cán bộ Tuyên giáo đã báo cáo một số kết quả đạt được của cơ quan trong tháng 5/2018 : Hầu hết các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đã thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, các phương tiện ra vào được duy trì sắp xếp gọn gàng. Công tác giữ gìn vệ sinh nơi làm việc cũng như khuôn viên của cơ quan đã được toàn thể cán bộ, công chức người lao động tập trung thực hiện tốt vào mỗi chiều thứ 6 hàng tuần...

Toàn cảnh Lễ chào cờ tháng 6/2018

Thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã trao khen thưởng cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2018; đồng Hoàng Văn Lực – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND và đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn phường tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn tháng 06/2018.  

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao khen thưởng

cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2018

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó bí thư, Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan đã quán triệt toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó bí thư, Chủ tịch UBND quán triệt Chỉ thị 06/CT-UBND của UBND Thành phố

Năm 2018, Thành phố lựa chọn chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác, nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan phường, Chủ tịch UBND phường đề nghị:

1. Từng cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Thành phố và của Quận. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/2/2017, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND thành phố  về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công cụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt qui tắc ứng xử nơi công cộng với phương châm: “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

2. Các bộ phận chuyên môn cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, trong chỉ đạo điều hành. Tập trung giải quyết các đơn thư của công dân, giải đáp các ý kiến của cư tri, đặc biệt là các vấn đề dân sinh bức xúc.

3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ qui trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”; Duy trì và thực hiện tốt mô hình một cửa “thân thiện-gần dân”, bên cạnh đó các bộ phận nhạy cảm liên quan đến tiếp dân và các chế độ chính sách của người dân cần giải quyết nhanh, gọn, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với dân. Giao tiếp với tổ chức, công dân, cơ quan, đơn vị cần “niềm nở, cởi mở trong giao tiếp”.

4. Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức hàng tháng, gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Có hình thức khiển trách, phê bình, kiểm điểm đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

5. Thực hiện tốt nội qui, qui chế cơ quan, đặc biệt là giờ giấc làm việc. Tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất, các bộ phận chuyên môn và cán bộ cần phối hợp tốt với nhau trong thực hiện nhiệm vụ.