Tin tức sự kiện nổi bật

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: 97.2% số hộ trên địa bàn phường đã được phỏng vấn
Ngày đăng 16/04/2019 | 09:33  | Lượt xem: 111

 

Kết quả chi tiết như sau:

STT

Mã địa bàn

Tên địa bàn

Tổng số hộ

Số hộ đã phỏng vấn

Tỷ lệ hộ hoàn thành (%)

 

 

     TỔNG SỐ

                7,922

                7,700

                97.20

1

001

Ngõ 01,02 đến số 35 phố Gia Quất

                   214

                   214

              100.00

2

002

Ngõ 35 đến 107 Gia Quất

                     87

                     87

              100.00

3

003

Từ ngõ 107 đến ngõ 129 Gia Quất

                   201

                   199

                99.00

4

004

Dãy bên lẻ

                   161

                   161

              100.00

5

005

Dãy bên chẵn

                   144

                   144

              100.00

6

006

Từ ngõ 52 đến ngách 52/11

                   165

                   164

                99.39

7

007

Ngõ 90 ngách 46

                   176

                   176

              100.00

8

008

ngõ 90 đến ngách 78

                   165

                   165

              100.00

9

009

từ ngõ 90 đến ngách 46

                   172

                   169

                98.26

10

010

Từ ngách 78 ngõ 52

                   241

                   241

              100.00

11

011

Từ đầu ngõ 52 đến ngách 60

                   145

                   145

              100.00

12

012

Từ ngách 60 đến ngách 11

                   175

                   175

              100.00

13

013

Bên lẻ 96/71

                     77

                     77

              100.00

14

014

Bên chẵn ngõ 96/71

                   175

                   175

              100.00

15

015

Tổ dân phố số 9

                   218

                   218

              100.00

16

016

Tổ dân phố số 10

                   189

                   188

                99.47

17

017

Tổ dân phố số 11

                   148

                   148

              100.00

18

018

Tổ dân phố số 12

                   163

                   163

              100.00

19

019

Tổ dân phố số 13

                   198

                   124

                62.63

20

020

Tổ dân phố số 14

                   220

                   220

              100.00

21

021

Tổ dân phố số 15

                   248

                   248

              100.00

22

022

Tổ dân phố số 16

                   113

                   113

              100.00

23

023

Bên chẵn ngõ 157 Đức Giang

                   261

                   203

                77.78

24

024

Bên lẻ ngõ 157 Đức Giang

                     69

                     69

              100.00

25

025

ngõ 93 đường Nam Đuống và từ bên lẻ ngõ 210 đến ngách 210/31

                   259

                   248

                95.75

26

026

Bên chẵn ngõ 210 đến ngách 210/31 đên hết ngõ 210 Đức Giang

                   140

                   140

              100.00

27

027

Tổ dân phố 19

                   209

                   209

              100.00

28

028

Bên lẻ ngõ 44 Đức Giang

                   190

                   190

              100.00

29

029

Bên chẵn ngõ 44 Đức Giang

                   165

                   161

                97.58

30

030

từ 140 Thanh Am đến toàn bộ Ngách 190/3

                   179

                   179

              100.00

31

031

Toàn bộ ngách 155 Thanh Am

                     93

                     93

              100.00

32

032

Khu vực từ Đặng Vũ Hỷ đến hết khu nhà ở CA huyện Gia Lâm

                   210

                   175

                83.33

33

033

Ngách 141 Thanh Am đến ngách 149 Thanh Am

                   149

                   148

                99.33

34

034

Ngách 149 Thanh Am đến Ngách 155 Thanh Am

                     84

                     76

                90.48

35

035

Tổ dân phố 23

                   153

                   152

                99.35

36

036

Bên chẵn ngách 105 Thanh Am

                   149

                   147

                98.66

37

037

Bên lẻ ngách 105 Thanh Am

                   119

                   114

                95.80

38

038

Bên lẻ ngõ 987

                     94

                     94

              100.00

39

039

Bên chẵn ngõ 987

                   185

                   176

                95.14

40

040

Toàn bộ bên chẵn phố Thanh Am

                   238

                   238

              100.00

41

041

Bên lẻ phố Thanh Am

                   112

                   112

              100.00

42

042

Tổ dân phố 28

                     94

                     94

              100.00

43

043

Tổ dân phố 29

                     95

                     95

              100.00

44

044

Tổ dân phố 30

                   142

                   142

              100.00

45

045

Tổ dân phố 31

                   189

                   183

                96.83

46

046

Tổ dân phố số 11-1

                   180

                   179

                99.44

47

047

Tổ dân phố số 13-1

                     95

                     95

              100.00

48

048

Tổ dân phố số 29

                   114

                   114

              100.00

49

049

Tổ dân phố số 30

                   157

                   157

              100.00

50

901

Chùa Thanh Am tổ 24

                      1

                      1

              100.00

51

902

Chùa Thượng Cát tổ 12

                      1

                      1

              100.00

52

903

Chùa Gia Quất tổ 5

                      1

                      1

              100.00