lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
19/LT-UBND Lịch tuần 19 năm 2017 phường Thượng Thanh 08/05/2017
18/LT-UBND Lịch tuần 18 năm 2017 phường Thượng Thanh 01/05/2017
17/LT-UBND Lịch tuần 17 năm 2017 phường Thượng Thanh 24/04/2017
16/LT-UBND Lịch tuần 16 năm 2017 phường Thượng Thanh 17/04/2017
15/LT-UBND Lịch tuần 15 năm 2017 phường Thượng Thanh 10/04/2017
14/LT-UBND Lịch tuần 14 năm 2017 phường Thượng Thanh 03/04/2017
13/LT-UBND Lịch tuần 13 năm 2017 phường Thượng Thanh 27/03/2017
12/LT-UBND Lịch tuần 12 năm 2017 phường Thượng Thanh 20/03/2017
11/LT-UBND Lịch tuần 11 năm 2017 phường Thượng Thanh 13/03/2017
10/LT-UBND Lịch tuần 10 năm 2017 phường Thượng Thanh 06/03/2017
09/LT-UBND Lịch tuần 9 năm 2017 phường Thượng Thanh 27/02/2017
08/LT-UBND Lịch tuần 8 năm 2017 phường Thượng Thanh 20/02/2017
07/LT-UBND Lịch tuần 7 năm 2017 phường Thượng Thanh 13/02/2017
06/LT-UBND Lịch tuần 6 năm 2017 phường Thượng Thanh 06/02/2017
04/LT-UBND Lịch tuần 4, 5 năm 2017 phường Thượng Thanh 23/01/2017
03/LT-UBND Lịch tuần 3 năm 2017 phường Thượng Thanh 16/01/2017
02/LT-UBND Lịch tuần 2 năm 2017 phường Thượng Thanh 09/01/2017
41/LT-UBND Lịch tuần 41 10/10/2016
40/LT-UBND Lịch tuần 40 03/10/2016
39/LT-UBND Lịch tuần 39 26/09/2016