lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
7-8/UBND-LT Lịch tuần 7-8/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/02/2018
06/UBND-LT Lịch tuần 06/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/02/2018
05/UBND-LT Lịch tuần 05/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/02/2018
04/UBND-LT Lịch tuần 04/2018 - UBND phường Thượng Thanh 21/01/2018
03/UBND-LT Lịch tuần 03/2018 - UBND phường Thượng Thanh 15/01/2018
02/UBND-LT Lịch tuần 02/2018 UBND phường Thượng Thanh 08/01/2018
01/UBND-LT Lịch tuần 01/2018 UBND phường Thượng Thanh 03/01/2018
52/UBND-LT Lịch tuần 52 năm 2017 phường Thượng Thanh 25/12/2017
51/UBND-LT Lịch tuần 51/2017-UBND phường Thượng Thanh 18/12/2017
50/LT-UBND Lịch tuần 50/2017-UBND phường Thượng Thanh 11/12/2017
49/LT-UBND Lịch tuần 49 năm 2017 phường Thượng Thanh 04/12/2017
48/LT-UBND Lịch tuần 48 năm 2017 phường Thượng Thanh 27/11/2017
47/LT-UBND Lịch tuần 47 năm 2017 phường Thượng Thanh 20/11/2017
46/LT-UBND Lịch tuần 46 năm 2017 phường Thượng Thanh 13/11/2017
45/LT-UBND Lịch tuần 45 năm 2017 phường Thượng Thanh 07/11/2017
44/LT-UBND Lịch tuần 44 năm 2017 phường Thượng Thanh 30/10/2017
43/LT-UBND Lịch tuàn 43 năm 2017 phường Thượng Thanh 23/10/2017
42/LT-UBND Lịch tuần 42 năm 2017 phường Thượng Thanh 16/10/2017
41/LT-UBND Lịch tuần 41 năm 2017 phường Thượng Thanh. 09/10/2017
40/LT-UBND Lịch tuần 40 năm 2017 phường Thượng Thanh 02/10/2017