lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
29/UBND-LT Lịch tuần 29/2018 - UBND phường Thượng Thanh 16/07/2018
28/UBND-LT Lịch tuần 28/2018 - UBND phường Thượng Thanh 09/07/2018
27/UBND-LT Lịch tuần 27/2018 - UBND phường Thượng Thanh 02/07/2018
26/UBND-LT Lịch tuần 26/2018 - UBND phường Thượng Thanh 25/06/2018
08/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường Trực HĐND phường quý III/2018 22/06/2018
25/UBND-LT Lịch tuần 25/2018 - UBND phường Thượng Thanh 18/06/2018
24/UBND-LT Lịch tuần 24/2018 - UBND phường Thượng Thanh 11/06/2018
23/UBND-LT Lịch tuần 23/2018 - UBND phường Thượng Thanh 05/06/2018
22/UBND-LT Lịch tuần 22/2018 - UBND phường Thượng Thanh 28/05/2018
21/UBND-LT Lịch tuần 21/2018 - UBND phường Thượng Thanh 21/05/2018
20/UBND-LT Lịch tuần 20/2018 - UBND phường Thượng Thanh 14/05/2018
19/UBND-LT Lịch tuần 19/2018 - UBND phường Thượng Thanh 07/05/2018
18/UBND-LT Lịch tuần 18/2018 - UBND phường Thượng Thanh 02/05/2018
17/UBND-LT Lịch tuần 17/2018 - UBND phường Thượng Thanh 23/04/2018
16/UBND-LT Lịch tuần 16/2018 - UBND phường Thượng Thanh 16/04/2018
15/UBND-LT Lịch tuần 15/2018 - UBND phường Thượng Thanh 09/04/2018
14/UBND-LT Lịch tuần 14/2018 - UBND phường Thượng Thanh 02/04/2018
13/UBND-LT Lịch tuần 13/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/03/2018
12/UBND-LT Lịch tuần 12/2018 - UBND phường Thượng Thanh 19/03/2018
11/UBND-LT Lịch tuần 11/2018 - UBND phường Thượng Thanh 12/03/2018