lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
52/UBND-LT Lịch tuần 52/2018 - UBND phường Thượng Thanh 24/12/2018
50/UBND-LT Lịch tuần 50/2018 - UBND phường Thượng Thanh 10/12/2018
49/UBND-LT Lịch tuần 49/2018 -UBND phường Thượng Thanh 03/12/2018
51 UBND-LT Lịch tuần 51 UBND phường 01/12/2018
48/UBND-LT Lịch tuần 48/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/11/2018
47/UBND-LT Lịch tuần 47/2018 - UBND phường Thượng Thanh 19/11/2018
46/UBND-LT Lịch tuần 46/2018 - UBND phường Thượng Thanh 12/11/2018
45/UBND-LT Lịch tuần 45/2018 - UBND phường Thượng Thanh 05/11/2018
UBND-LT Lịch công tác tuần 44 phường Thượng Thanh 29/10/2018
43/UBND-LT Lịch tuần 43/2018 - UBND phường Thượng Thanh 22/10/2018
42/UBND-LT Lịch tuần 42/2018 - UBND phường Thượng Thanh 15/10/2018
41/UBND-LT Lịch tuần 41/2018 - UBND phường Thượng Thanh 08/10/2018
40/UBND-LT Lịch tuần 40/2018 - UBND phường Thượng Thanh 01/10/2018
39/UBND-LT Lịch tuần 39/2018 - UBND phường Thượng Thanh. 24/09/2018
38/UBND-LT Lịch tuần 38/2018 - UBND phường Thượng Thanh 17/09/2018
37/UBND-LT Lịch tuần 37/2018 - UBND phường Thượng Thanh 10/09/2018
36/UBND-LT Lịch tuần 36/2018 - UBND phường Thượng Thanh 04/09/2018
35/UBND-LT Lịch tuần 35/2018 - UBND phường Thượng Thanh 27/08/2018
34/UBND-LT Lịch tuần 34/2018 - UBND phường Thượng Thanh 20/08/2018
33/UBND-LT Lịch tuần 33/2018 - UBND phường Thượng Thanh 13/08/2018