lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
21/LT-UBP Lịch tuần 21-UBND phường Thượng Thanh 20/05/2019
20/LT-UBND Lịch tuần 20-UBND phường Thượng Thanh 13/05/2019
19/LT-UBP Lịch tuần 19-UBND phường Thượng Thanh 06/05/2019
18/LT-UBND Lịch tuần 18-UBND phường Thượng Thanh 02/05/2019
LT 17-UBND Lịch tuần 17 - UBND phường Thượng Thanh 22/04/2019
16/UBND-LT Lich tuần 16 UBND phường Thượng Thanh 16/04/2019
15/UBND-LT Lịch tuần 15-UBND phường Thượng Thanh 08/04/2019
14/UBND-LT Lịch tuần 14- UBND phường Thượng Thanh 01/04/2019
13/UBND-LT Lịch tuần 13-UBND phường 25/03/2019
LT 12 UBND phường Thượng Thanh LT 12 UBND phường Thượng Thanh 18/03/2019
LT 11-UBND phường Thượng Thanh LT 11-UBND phường Thượng Thanh 11/03/2019
Lịch tuần 10- 2019 UBND phường Thượng Thanh Lịch tuần 10- 2019 UBND phường Thượng Thanh 04/03/2019
09/LT-UBP Lịch tuần 09-UBND phường Thượng Thanh 25/02/2019
08/LT-UBP Lịch tuần 08-UBND phường Thượng Thanh 18/02/2019
07/UBND-LT Lịch tuần 7/2019 - UBND phường Thượng Thanh 11/02/2019
05/UBND-LT Lịch tuần 5/2019 - UBND phường Thượng Thanh 28/01/2019
04/UBND-LT Lịch tuần 04/2019 - UBND phường Thượng Thanh 21/01/2019
03/UBND-LT Lịch tuần 03/2019 - UBND phường Thượng Thanh 14/01/2019
02/UBND-LT Lịch tuần 02/2019 - UBND phường Thượng Thanh 07/01/2019
01/UBND-LT Lịch tuần 01/2019-UBND phường Thượng Thanh 02/01/2019