lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
38/LT-UBP Lịch tuần 38- UBND phường Thượng Thanh 16/09/2019
LT 37-UBP Lịch tuần 37-UBND phường Thượng Thanh 09/09/2019
36/LT-UBP Lịch tuần 36-UBND phường Thượng Thanh 03/09/2019
LT 35- UBP Lịch tuần 35-UBND phường Thượng Thanh 26/08/2019
LT 34-UBP Lịch tuần 34-UBND phường Thượng Thanh 19/08/2019
LT 33-UBP Lich tuần 33-UBND phường Thượng Thanh 12/08/2019
LT 32-UBP Lịch tuần 32-UBND phường Thượng Thanh 05/08/2019
31/LT-UBP Lịch tuần 31-UBND phường Thượng Thanh 29/07/2019
30/LT-UBP Lịch tuần 30-UBND phường Thượng Thanh 22/07/2019
LT 29-UBP Lịch tuần 29-UBND phường Thượng Thanh 15/07/2019
LT 28-UBP Lịch tuần 28-UBND phường Thượng Thanh 08/07/2019
27/LT UBP Lịch tuần 27- UBND phường Thượng Thanh 01/07/2019
26/LT-UBP Lịch tuần 26-UBND phường Thượng Thanh 24/06/2019
Lịch công tác tuần 25 Lịch công tác tuần 25 17/06/2019
LT 24-UBP Lịch tuần 24-UBND phường Thượng Thanh 10/06/2019
23/LT-UBP Lịch tuần 23-UBND phường Thượng Thanh 03/06/2019
22/LT-UBP Lịch tuần 22-UBND phường THượng Thanh 27/05/2019
21/LT-UBP Lịch tuần 21-UBND phường Thượng Thanh 20/05/2019
20/LT-UBND Lịch tuần 20-UBND phường Thượng Thanh 13/05/2019
19/LT-UBP Lịch tuần 19-UBND phường Thượng Thanh 06/05/2019