lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 12 UBND phường Thượng Thanh LT 12 UBND phường Thượng Thanh 18/03/2019
LT 11-UBND phường Thượng Thanh LT 11-UBND phường Thượng Thanh 11/03/2019
Lịch tuần 10- 2019 UBND phường Thượng Thanh Lịch tuần 10- 2019 UBND phường Thượng Thanh 04/03/2019
07/UBND-LT Lịch tuần 7/2019 - UBND phường Thượng Thanh 11/02/2019
05/UBND-LT Lịch tuần 5/2019 - UBND phường Thượng Thanh 28/01/2019
04/UBND-LT Lịch tuần 04/2019 - UBND phường Thượng Thanh 21/01/2019
03/UBND-LT Lịch tuần 03/2019 - UBND phường Thượng Thanh 14/01/2019
02/UBND-LT Lịch tuần 02/2019 - UBND phường Thượng Thanh 07/01/2019
01/UBND-LT Lịch tuần 01/2019-UBND phường Thượng Thanh 02/01/2019
52/UBND-LT Lịch tuần 52/2018 - UBND phường Thượng Thanh 24/12/2018
50/UBND-LT Lịch tuần 50/2018 - UBND phường Thượng Thanh 10/12/2018
49/UBND-LT Lịch tuần 49/2018 -UBND phường Thượng Thanh 03/12/2018
51 UBND-LT Lịch tuần 51 UBND phường 01/12/2018
48/UBND-LT Lịch tuần 48/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/11/2018
47/UBND-LT Lịch tuần 47/2018 - UBND phường Thượng Thanh 19/11/2018
46/UBND-LT Lịch tuần 46/2018 - UBND phường Thượng Thanh 12/11/2018
45/UBND-LT Lịch tuần 45/2018 - UBND phường Thượng Thanh 05/11/2018
UBND-LT Lịch công tác tuần 44 phường Thượng Thanh 29/10/2018
43/UBND-LT Lịch tuần 43/2018 - UBND phường Thượng Thanh 22/10/2018
42/UBND-LT Lịch tuần 42/2018 - UBND phường Thượng Thanh 15/10/2018