lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17/UBND-LT Lịch tuần 17/2018 - UBND phường Thượng Thanh 23/04/2018
16/UBND-LT Lịch tuần 16/2018 - UBND phường Thượng Thanh 16/04/2018
15/UBND-LT Lịch tuần 15/2018 - UBND phường Thượng Thanh 09/04/2018
14/UBND-LT Lịch tuần 14/2018 - UBND phường Thượng Thanh 02/04/2018
13/UBND-LT Lịch tuần 13/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/03/2018
12/UBND-LT Lịch tuần 12/2018 - UBND phường Thượng Thanh 19/03/2018
11/UBND-LT Lịch tuần 11/2018 - UBND phường Thượng Thanh 12/03/2018
10/UBND-LT Lịch tuần 10/2018 - UBND phường Thượng Thanh 05/03/2018
09/UBND-LT Lịch tuần 09/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/02/2018
7-8/UBND-LT Lịch tuần 7-8/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/02/2018
06/UBND-LT Lịch tuần 06/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/02/2018
05/UBND-LT Lịch tuần 05/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/02/2018
04/UBND-LT Lịch tuần 04/2018 - UBND phường Thượng Thanh 21/01/2018
03/UBND-LT Lịch tuần 03/2018 - UBND phường Thượng Thanh 15/01/2018
02/UBND-LT Lịch tuần 02/2018 UBND phường Thượng Thanh 08/01/2018
01/UBND-LT Lịch tuần 01/2018 UBND phường Thượng Thanh 03/01/2018
52/UBND-LT Lịch tuần 52 năm 2017 phường Thượng Thanh 25/12/2017
51/UBND-LT Lịch tuần 51/2017-UBND phường Thượng Thanh 18/12/2017
50/LT-UBND Lịch tuần 50/2017-UBND phường Thượng Thanh 11/12/2017
49/LT-UBND Lịch tuần 49 năm 2017 phường Thượng Thanh 04/12/2017