lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
38/UBND-LT Lịch tuần 38/2018 - UBND phường Thượng Thanh 17/09/2018
37/UBND-LT Lịch tuần 37/2018 - UBND phường Thượng Thanh 10/09/2018
36/UBND-LT Lịch tuần 36/2018 - UBND phường Thượng Thanh 04/09/2018
35/UBND-LT Lịch tuần 35/2018 - UBND phường Thượng Thanh 27/08/2018
34/UBND-LT Lịch tuần 34/2018 - UBND phường Thượng Thanh 20/08/2018
33/UBND-LT Lịch tuần 33/2018 - UBND phường Thượng Thanh 13/08/2018
32/UBND-LT Lịch tuần 32/2018 - UBND phường Thượng Thanh 06/08/2018
31/UBND-LT Lịch tuần 31/2018 - UBND phường Thượng Thanh 30/07/2018
30/UBND-LT Lịch tuần 30/2018 - UBND phường Thượng Thanh 23/07/2018
29/UBND-LT Lịch tuần 29/2018 - UBND phường Thượng Thanh 16/07/2018
28/UBND-LT Lịch tuần 28/2018 - UBND phường Thượng Thanh 09/07/2018
27/UBND-LT Lịch tuần 27/2018 - UBND phường Thượng Thanh 02/07/2018
26/UBND-LT Lịch tuần 26/2018 - UBND phường Thượng Thanh 25/06/2018
08/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường Trực HĐND phường quý III/2018 22/06/2018
25/UBND-LT Lịch tuần 25/2018 - UBND phường Thượng Thanh 18/06/2018
24/UBND-LT Lịch tuần 24/2018 - UBND phường Thượng Thanh 11/06/2018
23/UBND-LT Lịch tuần 23/2018 - UBND phường Thượng Thanh 05/06/2018
22/UBND-LT Lịch tuần 22/2018 - UBND phường Thượng Thanh 28/05/2018
21/UBND-LT Lịch tuần 21/2018 - UBND phường Thượng Thanh 21/05/2018
20/UBND-LT Lịch tuần 20/2018 - UBND phường Thượng Thanh 14/05/2018