văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
số 133/BC-UBND về việc giải quyết đơn của các hộ gia đinh thuộc liên gia 1 tổ 18 phường thượng thanh 24/04/2018
371/TB-UBND Công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 4/2018 14/04/2018
345/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 4/2018 11/04/2018
327/TB-UBND TB niêm yết công khai trường hợp được cấp GCNQSDĐ 06/04/2018
số 106/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vưc giao thông đường bộ, đường sắt 04/04/2018
301/TB-UBND Các hộ nộp thuế xây dựng tháng 3/2018 02/04/2018
số 101/UBND-ĐT kiểm tra thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinhdoanh có nguy cơ ngây ô nhiễm môi trường 30/03/2018
số 89/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 19/03/2018
210/TB-UBND Thông báo hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 3/2018 15/03/2018
192/TB-UBND TB niêm yết công khai các trường hợp được cấp GCN QSDĐ 13/03/2018
170/Tb-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 3.2018 07/03/2018
157/TB-UBND Thộng báo các hộ nộp thuế XD tháng 2/2018 05/03/2018
09/UBND-LT Lịch tuần 09/2018 - UBND phường Thượng Thanh 26/02/2018
02/TB-HĐND Kết quả giám sát trường THCS Thanh Am trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác thu, chi năm học 2017-2018 21/02/2018
số 44/QĐ- XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 09/02/2018
117/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 2/2018 06/02/2018
117/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 2/2018 06/02/2018
116/TB-UBND Thông báo công khai các hộ nợ thuế NQD đến hết ngày 31/12/2017. 06/02/2018
54/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 1/2018 29/01/2018
34/UBND-KT Công văn trả lời phối hợp trong công tác kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 1/2018 29/01/2018

Quy chế dân chủ