văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
số 44/QĐ- XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 09/02/2018
117/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 2/2018 06/02/2018
117/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 2/2018 06/02/2018
116/TB-UBND Thông báo công khai các hộ nợ thuế NQD đến hết ngày 31/12/2017. 06/02/2018
54/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 1/2018 29/01/2018
34/UBND-KT Công văn trả lời phối hợp trong công tác kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 1/2018 29/01/2018
03/KH-HĐND giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác thu chi năm học 2017-2018 đối với trường THCS Thanh Am 22/01/2018
số 25/KH-UBND Rà soát đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường và việc kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ moi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh co nguy cơ ngây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường 12/01/2018
51/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai lần 2 mức doanh thu và thuế khoán của các hộ kinh doanh phải nộp năm 2018 09/01/2018
82/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện 06 Quy chế dân chủ trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Thượng Thanh năm 2017 30/03/2017
05/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 30/03/2017
8129/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 30/03/2017
7997/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 30/03/2017
7640/QĐ-UBND Ban hành Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 30/03/2017
7581/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 30/03/2017
2890/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 30/03/2017

Quy chế dân chủ