văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
354/TB_UBND TB thu hồi đất Đinh Văn Vĩnh 02/10/2018
355/TB-UBND TB thu hồi đất Đỗ Thùy Linh 02/10/2018
1098/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 9 năm 2018 01/10/2018
968/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách ghi thu ổn định thuế GTGT, thuế TNCN hộ mới ra kinh doanh tháng 8/2018 06/09/2018
961/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 8 năm 2018 04/09/2018
936/TB-UBND Công khai các trường hợp được cấp GCN QSDĐ 21/08/2018
904/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 6 năm 2018 08/08/2018
203-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/07/2018
số 88/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 20/06/2018
số 189/BC-UBND báo cáo tình hình tình hình công tác BVMT trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2018 14/06/2018
629/TB-UBND Thông báo các hộ nộp thuế xây dựng tháng 5/2018 09/06/2018
số 181/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt 06/06/2018
609/TB-UBND Thông báo các hộ nộp thuế xây dựng tháng 5/2018 05/06/2018
560/TB-UBND Niêm yết công khai trường hợp được cấp GCN QSDĐ 31/05/2018
530/TB-UBND Thông báo các hộ nợ thuế NQD đến hết ngày 02/4/2018 19/05/2018
499/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 5/2018 09/05/2018
452/TB-UBND Thông báo các hộ nộp thuế xây dựng tháng 4/2018 03/05/2018
số 133/BC-UBND về việc giải quyết đơn của các hộ gia đinh thuộc liên gia 1 tổ 18 phường thượng thanh 24/04/2018
371/TB-UBND Công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 4/2018 14/04/2018
345/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 4/2018 11/04/2018

Quy chế dân chủ