văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1285/TB-UBND Công khai Quy chế bốc thăm ô đất 30/11/2018
1247/TB-UBND Công khai dự thảo PA BTHT 28/11/2018
1248/TB-UBND Về việc công khai danh sách hộ kinh doanh có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 11 năm 2018 19/11/2018
1143/TB-UBND Về việc công khai danh sách hộ kinh doanh có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 10 năm 2018 15/10/2018
1134/TB-UBND Niêm yết công khai dự thảo phương án 11/10/2018
1116/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách ghi thu ổn định thuế GTGT, thuế TNCN hộ mới ra kinh doanh tháng 10/2018 08/10/2018
358/TB-UBND về việc nhận tiền bồi thường hỗ trợ DA từ đê ngọc thụy đến khu đô thị mới thượng thanh 04/10/2018
352/TB-UBND TB thu hồi đất Lê Xuân Hùng 02/10/2018
353/TB-UBND TB thu hồi đất Đỗ Quốc Tuấn 02/10/2018
354/TB_UBND TB thu hồi đất Đinh Văn Vĩnh 02/10/2018
355/TB-UBND TB thu hồi đất Đỗ Thùy Linh 02/10/2018
1098/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 9 năm 2018 01/10/2018
968/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách ghi thu ổn định thuế GTGT, thuế TNCN hộ mới ra kinh doanh tháng 8/2018 06/09/2018
961/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 8 năm 2018 04/09/2018
936/TB-UBND Công khai các trường hợp được cấp GCN QSDĐ 21/08/2018
904/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 6 năm 2018 08/08/2018
203-NQ/ĐU Nghị quyết về nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh 26/07/2018
số 88/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 20/06/2018
số 189/BC-UBND báo cáo tình hình tình hình công tác BVMT trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2018 14/06/2018
629/TB-UBND Thông báo các hộ nộp thuế xây dựng tháng 5/2018 09/06/2018

Quy chế dân chủ