văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
992/TB-UBND Công khai hồ sơ cấp GCN Đặng Mạnh Linh tổ 11 27/11/2019
990/TB-UBND Công khai dự thảo PA mộ dự án A4CX1.... 27/11/2019
984/TB-UBND Công khai xác minh nhân khẩu dự án A4CX1.... 21/11/2019
954/TB-UBND Công khai Văn bản QPPL dự án A4CX1.... 04/11/2019
952/TB-UBND Công khai Thông báo thu hồi đất dự án A4XCX1... 02/11/2019
948/TB-UBND Công khai dự thảo PA điều chỉnh Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Nguyễn Văn Thể 01/11/2019
915/TB-UBND Công khai Thông báo thu hồi đất 24/10/2019
876/TB-UBND Công khai KH sử dụng đất năm 2020 07/10/2019
856/TB-UBND Công khai hồ sơ cấp GCN QSDĐ 01/10/2019
03/TB-HĐTDVC TB danh sách đủ điều kiện thi Viên chức cơ sở GD công lập 2019 30/09/2019
735/TB-UBND Công khai Thông báo nhận tiền BTHT 16/08/2019
732/TB-UBND CV Phương án điều chỉnh 14/08/2019
592/TB-UBND Công khai Phương án BTHT 26/06/2019
133/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí quý II của UBND phường Thượng Thanh 15/05/2019
132/BC-UBND BÁO CÁO Công tác theo dõi hiệu lực pháp luật 6 tháng năm 2019 (từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/05/2019) 15/05/2019
333/TB-UBND Công khai PA dự thảo 08/04/2019
97/QĐ-UBND QUyết định về việc công khai thu- chi các quỹ năm 2018 15/03/2019
179/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 02 năm 2019 06/03/2019
124/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách ghi thu ổn định thuế GTGT, thuế TNCN hộ mới ra kinh doanh tháng 02/2019 22/02/2019
123/TB-UBND Về việc công khai danh sách hộ kinh doanh có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 2 năm 2019 22/02/2019

Quy chế dân chủ