văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
735/TB-UBND Công khai Thông báo nhận tiền BTHT 16/08/2019
732/TB-UBND CV Phương án điều chỉnh 14/08/2019
592/TB-UBND Công khai Phương án BTHT 26/06/2019
133/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí quý II của UBND phường Thượng Thanh 15/05/2019
132/BC-UBND BÁO CÁO Công tác theo dõi hiệu lực pháp luật 6 tháng năm 2019 (từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/05/2019) 15/05/2019
333/TB-UBND Công khai PA dự thảo 08/04/2019
97/QĐ-UBND QUyết định về việc công khai thu- chi các quỹ năm 2018 15/03/2019
179/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 02 năm 2019 06/03/2019
124/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách ghi thu ổn định thuế GTGT, thuế TNCN hộ mới ra kinh doanh tháng 02/2019 22/02/2019
123/TB-UBND Về việc công khai danh sách hộ kinh doanh có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 2 năm 2019 22/02/2019
37/BC-UBND Kết quả việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí quý I của UBND phường Thượng Thanh 19/02/2019
32B/BC-UBND báo cáo công tác theo dõi hiệu lực pháp luật Quý I 14/02/2019
25/BC-UBND Kết quả rà soát việc xử lý, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo trên địa bàn phường Thượng Thanh năm 2018 28/01/2019
19/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai phân bổ KH vốn đầu tư công năm 2019 17/01/2019
18/QĐ-UBND Quyết định vè việc công khai dự toán thju- chi ngân sách năm 2019 16/01/2019
41/TB-UBND Về việc công khai danh sách hộ kinh doanh có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 1 năm 2019 16/01/2019
40/TB-UBND Về việc thu thuế các hộ xây dựng tháng 1 năm 2019 16/01/2019
16/TB-UBND Công khai Quy chế bốc thăm 09/01/2019
1340/TB-UBND Niêm yết công khai các TH được cấp GCN QSDĐ 19/12/2018
1337/TB-UBND Về việc công khai danh sách hộ kinh doanh có đơn xin nghỉ kinh doanh tháng 12 năm 2018 18/12/2018

Quy chế dân chủ