văn bản quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 26 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
số 88/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 20/06/2018
629/TB-UBND Thông báo các hộ nộp thuế xây dựng tháng 5/2018 09/06/2018
609/TB-UBND Thông báo các hộ nộp thuế xây dựng tháng 5/2018 05/06/2018
530/TB-UBND Thông báo các hộ nợ thuế NQD đến hết ngày 02/4/2018 19/05/2018
499/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 5/2018 09/05/2018
452/TB-UBND Thông báo các hộ nộp thuế xây dựng tháng 4/2018 03/05/2018
371/TB-UBND Công khai danh sách các hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 4/2018 14/04/2018
345/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 4/2018 11/04/2018
301/TB-UBND Các hộ nộp thuế xây dựng tháng 3/2018 02/04/2018
số 89/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 19/03/2018
210/TB-UBND Thông báo hộ có đơn xin tạm nghỉ kinh doanh tháng 3/2018 15/03/2018
170/Tb-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 3.2018 07/03/2018
157/TB-UBND Thộng báo các hộ nộp thuế XD tháng 2/2018 05/03/2018
117/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 2/2018 06/02/2018
117/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 2/2018 06/02/2018
116/TB-UBND Thông báo công khai các hộ nợ thuế NQD đến hết ngày 31/12/2017. 06/02/2018
54/TB-UBND Thông báo hộ mới ra kinh doanh tháng 1/2018 29/01/2018
34/UBND-KT Công văn trả lời phối hợp trong công tác kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 1/2018 29/01/2018
51/TB-UBND Thông báo niêm yết công khai lần 2 mức doanh thu và thuế khoán của các hộ kinh doanh phải nộp năm 2018 09/01/2018
82/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện 06 Quy chế dân chủ trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Thượng Thanh năm 2017 30/03/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 26 kết quả.

Quy chế dân chủ