Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân
Ngày đăng 17/12/2019 | 07:51  | Lượt xem: 25

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 51

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 51

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

20/12/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

 Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 51

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

16/12/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường