Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân
Ngày đăng 10/12/2019 | 16:02  | Lượt xem: 16

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 50

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 50

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

13/12/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

 Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 50

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

09/12/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường