Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân
Ngày đăng 05/12/2019 | 08:57  | Lượt xem: 29

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 49

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 49

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

06/12/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

 Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 49

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

02/12/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường