Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 04/06/2019 | 11:27  | Lượt xem: 26

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 23

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 23

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

07/6/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 23

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

03/6/2019

8h00

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường