Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 27/05/2019 | 09:01  | Lượt xem: 23

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy_UBND -Tuần 22

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 22

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

31/5/2019

8h00

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 22

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

27/5/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường