Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân
Ngày đăng 21/05/2019 | 10:06  | Lượt xem: 26

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 21

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

24/5/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 21

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

20/5/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường