Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 09/05/2019 | 14:08  | Lượt xem: 25

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 19

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 19

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

10/5/2019

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 19

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

06/5/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường