Lịch tiếp công dân

lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 10/04/2019 | 14:12  | Lượt xem: 34

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 15

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 15

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

12/4/2019

8h00

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 15

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

08/4/2019

8h00

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường