Lịch tiếp công dân

lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 27/03/2019 | 10:16  | Lượt xem: 60

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 13

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 13

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

29/3/2019

13h30

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

8h00

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 13

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

25/03/2019

8h00

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường