Lịch tiếp công dân

lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 05/03/2019 | 11:25  | Lượt xem: 28

Lịch trực tiếp công dân của lãnh ĐU-UBND tuần 10

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 10

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

08/3/2019

8h00

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 10

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

04/03/2019

8h00

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Bùi Quang Cự

Phó Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường