Lịch tiếp công dân

lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 26/02/2019 | 11:21  | Lượt xem: 44

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 9

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 9

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

01/3/2019

8h00

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 9

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

25/02/2019

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường