Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 45
Ngày đăng 06/11/2017 | 17:00  | Lượt xem: 105

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy

Tuần  45 (từ 06-12/11/2017)

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

10/11

8h00

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường

Tuần  45 (từ 06-12/11/2017)

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

06/11

8h00

Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND