Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 38
Ngày đăng 18/09/2017 | 14:07  | Lượt xem: 76

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy

Tuần 38 (từ 18-24/9/2017)

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

22/9

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường

Tuần 38 (từ 18-24/9/2017)

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

18/9

8h00

Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND