Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 35
Ngày đăng 28/08/2017 | 16:23  | Lượt xem: 78

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy

Tuần 35 (từ 28/8-03/9/2017)

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

01/9

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường

Tuần 35 (từ 28/8-03/9/2017)

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

28/8

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

CT  UBND phường

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

CT  UBND phường