Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 34
Ngày đăng 21/08/2017 | 11:31  | Lượt xem: 76

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy

Tuần 34 (từ 21-26/8/2017)

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

25/8

8h00

 

 

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường

Tuần 34 (từ 21-26/8/2017)

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

21/8

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

CT  UBND phường

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

CT  UBND phường