Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 35

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:23  | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 35 (từ 28/8-03/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 34

Ngày đăng 21/08/2017 | 11:31  | Lượt xem: 76
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 34 (từ 21-26/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 33

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:41  | Lượt xem: 60
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 33 (từ 14/8-20/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 32

Ngày đăng 07/08/2017 | 04:51  | Lượt xem: 93
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 32 (từ 07/8-13/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 31

Ngày đăng 31/07/2017 | 11:18  | Lượt xem: 79
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 31 (từ 31/7/2017-06/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 30

Ngày đăng 24/07/2017 | 11:42  | Lượt xem: 109
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 30 (từ 24/7/2017-30/7/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp dân tuần 29 của lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường

Ngày đăng 17/07/2017 | 08:26  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp dân tuần 29 của lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường

Lịch tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường tuần 28

Ngày đăng 10/07/2017 | 08:30  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường tuần 28

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 27

Ngày đăng 03/07/2017 | 02:41  | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 27

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND- Tuần 26

Ngày đăng 26/06/2017 | 10:56  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 26 (từ 26/6-01/7/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND phường Tuần 25.

Ngày đăng 19/06/2017 | 10:38  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 25 (từ 19/6/2017-24/6/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 24

Ngày đăng 12/06/2017 | 02:52  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 24 (từ 12/6/2017-17/6/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 23

Ngày đăng 05/06/2017 | 10:48  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 23 (từ 05/6/2017-10/6/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 22

Ngày đăng 05/06/2017 | 10:43  | Lượt xem: 89
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 22 (từ 29/5/2017-03/6/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 21

Ngày đăng 22/05/2017 | 10:25  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 21 (từ 22/5/2017-28/5/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 20

Ngày đăng 15/05/2017 | 11:39  | Lượt xem: 111
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 20 (từ 15/5/2017-21/5/2017)     Ngày Thời gian Chủ trì ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 19

Ngày đăng 08/05/2017 | 11:32  | Lượt xem: 122
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 19 (từ 08/5/2017-14/5/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 18

Ngày đăng 03/05/2017 | 04:26  | Lượt xem: 104
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 18 (từ 01/5/2017-07/5/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 17

Ngày đăng 24/04/2017 | 04:22  | Lượt xem: 89
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 17 (từ 24/4/2017-30/4/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 16

Ngày đăng 17/04/2017 | 04:04  | Lượt xem: 91
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 16 (từ 17/4/2017-23/4/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...