Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 47

Ngày đăng 20/11/2017 | 04:01  | Lượt xem: 120
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  47 (từ 20-26/11/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 46

Ngày đăng 13/11/2017 | 11:06  | Lượt xem: 71
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  46 (từ 13-19/11/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 45

Ngày đăng 06/11/2017 | 05:00  | Lượt xem: 104
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  45 (từ 06-12/11/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 44

Ngày đăng 30/10/2017 | 01:57  | Lượt xem: 92
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  44 (từ 30/10-05/11/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 43

Ngày đăng 23/10/2017 | 10:57  | Lượt xem: 84
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần  43 (từ 23-29/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 42 (từ 16-21/10/2017)

Ngày đăng 16/10/2017 | 10:26  | Lượt xem: 93
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 42 (từ 16-21/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 41

Ngày đăng 09/10/2017 | 11:06  | Lượt xem: 90
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 41 (từ 9-15/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 40 (từ 02-07/10/2017)

Ngày đăng 02/10/2017 | 11:27  | Lượt xem: 90
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 40 (từ 02-07/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 39

Ngày đăng 25/09/2017 | 03:01  | Lượt xem: 84
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 39 (từ 25/9-01/10/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 38

Ngày đăng 18/09/2017 | 02:07  | Lượt xem: 76
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 38 (từ 18-24/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 37

Ngày đăng 11/09/2017 | 02:04  | Lượt xem: 96
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 37 (từ 11-17/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 36

Ngày đăng 05/09/2017 | 02:30  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 36 (từ 05-10/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 35

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:23  | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 35 (từ 28/8-03/9/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 34

Ngày đăng 21/08/2017 | 11:31  | Lượt xem: 76
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 34 (từ 21-26/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 33

Ngày đăng 14/08/2017 | 11:41  | Lượt xem: 60
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 33 (từ 14/8-20/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường Tuần 32

Ngày đăng 07/08/2017 | 04:51  | Lượt xem: 92
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 32 (từ 07/8-13/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 31

Ngày đăng 31/07/2017 | 11:18  | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 31 (từ 31/7/2017-06/8/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND phường tuần 30

Ngày đăng 24/07/2017 | 11:42  | Lượt xem: 108
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy Tuần 30 (từ 24/7/2017-30/7/2017) Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm ...

Lịch tiếp dân tuần 29 của lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường

Ngày đăng 17/07/2017 | 08:26  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp dân tuần 29 của lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường

Lịch tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường tuần 28

Ngày đăng 10/07/2017 | 08:30  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường tuần 28