Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 22/10/2018 | 11:14  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 43

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 15/10/2018 | 10:16  | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND-Tuần 42

Lịch tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 08/10/2018 | 03:23  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 41

Lịch tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 01/10/2018 | 02:04  | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND -Tuần 40

Lịch tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 24/09/2018 | 04:56  | Lượt xem: 76
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 39

Lịch tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 17/09/2018 | 11:17  | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 38

Lịch tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 10/09/2018 | 03:36  | Lượt xem: 71
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 37

Lịch tiếp công dân tuần 36

Ngày đăng 04/09/2018 | 11:36  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 36

Lịch tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 27/08/2018 | 02:07  | Lượt xem: 74
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND phường -Tuần 35

Lịch tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 20/08/2018 | 02:20  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 34

Lịch tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 13/08/2018 | 08:04  | Lượt xem: 79
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND phường

Lịch tiếp công dân tuần 32

Ngày đăng 06/08/2018 | 04:03  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 32

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 31

Ngày đăng 30/07/2018 | 02:41  | Lượt xem: 96
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 31

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 30

Ngày đăng 23/07/2018 | 09:08  | Lượt xem: 82
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 30

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 29

Ngày đăng 16/07/2018 | 11:08  | Lượt xem: 88
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 29

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 28

Ngày đăng 09/07/2018 | 10:22  | Lượt xem: 86
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 28

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 27

Ngày đăng 02/07/2018 | 09:58  | Lượt xem: 97
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 27

Lịch tiếp dân HĐND quý II

Ngày đăng 25/06/2018 | 10:47  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp dân HĐND quý II

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 26

Ngày đăng 25/06/2018 | 10:10  | Lượt xem: 78
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 26

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 25

Ngày đăng 18/06/2018 | 09:21  | Lượt xem: 84
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 25