Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 17/09/2018 | 11:17  | Lượt xem: 4
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 38

Lịch tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 10/09/2018 | 03:36  | Lượt xem: 7
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Tuần 37

Lịch tiếp công dân tuần 36

Ngày đăng 04/09/2018 | 11:36  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 36

Lịch tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 27/08/2018 | 02:07  | Lượt xem: 15
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND phường -Tuần 35

Lịch tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 20/08/2018 | 02:20  | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 34

Lịch tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 13/08/2018 | 08:04  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND phường

Lịch tiếp công dân tuần 32

Ngày đăng 06/08/2018 | 04:03  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 32

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 31

Ngày đăng 30/07/2018 | 02:41  | Lượt xem: 32
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 31

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 30

Ngày đăng 23/07/2018 | 09:08  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 30

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 29

Ngày đăng 16/07/2018 | 11:08  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 29

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 28

Ngày đăng 09/07/2018 | 10:22  | Lượt xem: 25
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 28

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 27

Ngày đăng 02/07/2018 | 09:58  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 27

Lịch tiếp dân HĐND quý II

Ngày đăng 25/06/2018 | 10:47  | Lượt xem: 26
Lịch tiếp dân HĐND quý II

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 26

Ngày đăng 25/06/2018 | 10:10  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND tuần 26

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 25

Ngày đăng 18/06/2018 | 09:21  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 25

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 24

Ngày đăng 13/06/2018 | 01:36  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 24

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND Tuần 23

Ngày đăng 04/06/2018 | 02:15  | Lượt xem: 38
lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 22

Ngày đăng 28/05/2018 | 11:11  | Lượt xem: 50
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - UBND tuần 22

Lịch tiếp công dân tuần 21

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:56  | Lượt xem: 58
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 21

lịch tiếp công dân

Ngày đăng 14/05/2018 | 06:07  | Lượt xem: 56
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 20