MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

dấu ấn 2019

CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Thường vụ quận ủy Long Biên làm việc với phường Thượng Thanh (02/01/2020 21:49:00)

Thực hiện Chương trình công tác của Quận ủy Long Biên, chiều 02/01/2020, tại Phòng họp 1 UBND phường Thượng Thanh, Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với Phường Thượng Thanh về kết quả thực hiện nhiệm...
Xem tất cả