văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/TB-HĐND Thông báo kết luận tại buổi khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, VSMT và các dự án đang thi công trên địa bàn phường tháng 5/2017 25/05/2017
07/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND tháng 5. Phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 22/05/2017
06/BC-HĐND Báo cáo các nội dung liên quan đến kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thịnh, tổ 22 phường Thượng Thanh, Long Biên. 16/05/2017
04/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 15/05/2017
03/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công tác và sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố trên địa bàn phường Thượng Thanh. 03/05/2017
04/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát đối với UBND phường Thượng Thanh về kết quả thực hiện QCDC trong công tác quản lý TTĐT trên lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. 03/05/2017
05/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 4. Phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 22/04/2017
05/KH-HĐND Kế hoạch giám sát đối với UBND phường Thượng Thanh về kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên lĩnh vực VSMT trên địa bàn phường. 17/04/2017
04/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực HĐND phường quý II/2017 04/04/2017
04/BC-HĐND Báo cáo công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thượng Thanh tháng 3 năm 2017 23/03/2017
03/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát trường mầm non Ánh Sao Thượng Thanh 21/03/2017
03/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quý I. Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017 21/03/2017
03/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát trường mầm non Ánh sao Thượng Thanh 21/03/2017
02/TB-HĐND Thông báo giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thu chi tài chính năm học 2016 - 2017 đối với trường mầm non Ánh Sao 14/03/2017
01/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương tách trường THCS Thượng Thanh thành 02 trường THCS: THCS Thượng Thanh (tổ 12) và trường THCS Thanh Am (tổ 20) 03/03/2017
03/KH-HĐND Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thu chi tài chính năm học 2016 - 2017 trường mầm non Ánh Sao 01/03/2017
01/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thu chi tài chính năm học 2016 - 2017 đối với trường mầm non Ánh Sao. 01/03/2017
01/TB-HĐND Thông báo về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2011 - 2016 28/02/2017
02/BC-HĐND Báo cáo kết quả HĐND tháng 02. Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2017 21/02/2017
02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực HĐND phường quý I/2017 23/01/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN