văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 8. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. 22/08/2017
08/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiều học Thượng Thanh và mầm non Thượng Thanh 09/08/2017
06/TB-HĐND Thông báo giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiểu học Thượng Thanh và trường mầm non Thượng Thanh 09/08/2017
06/QĐ-HĐND Quyết định thành lập hội đồng giám sát công tác chuẩn bị đầu năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiểu học Thượng Thanh và trường mâm non Thượng Thanh. 07/08/2017
12/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND tháng 7. Phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 21/07/2017
12/BC-HĐND Báo cáo kết quả tháng 7/2017 21/07/2017
11/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ IV - HĐND phường Thượng Thanh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/07/2017
01/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017 05/07/2017
02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 phường Thượng Thanh 05/07/2017
03/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung dạnh mục dự án và điều hòa kế hoạch đầu tư công sử dụng ngân sách phường Thượng Thanh năm 2017. 05/07/2017
04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 phường Thượng Thanh 05/07/2017
04/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 05/07/2017
05-BC-BPC Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ IV - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/06/2017
03/KH-BPQ Kế hoạch công tác của Ban pháp chế - HĐND phường Thượng Thanh quý III năm 2017 29/06/2017
07/KH- HĐND KH công tác của thường trực HĐND phường quý III/2017 29/06/2017
10/BCHĐND Báo cáo tổng hợp những kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ IV HĐND phường khóa III 28/06/2017
06/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - HĐND phường khóa III 12/06/2017
05/TB-HĐND Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IV HĐND phường Thượng Thanh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/06/2017
05/QĐ-HĐND Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường Thượng Thanh. 29/05/2017
08/BC-HĐND Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong công tác của HĐND 25/05/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN