văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/BC-HĐND kết quả kỳ họp thứ VI-HĐND phường Thượng Thanh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 03/07/2018
03/NQ-HĐND vv phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 PHường Thượng Thanh 30/06/2018
01/NQ-HĐND Nghị Quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cuối năm 2018 30/06/2018
08/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp những kiện nghị cử tri trước kỳ họp thứ VI-HĐND phường khóa III 22/06/2018
08/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường Trực HĐND phường quý III/2018 22/06/2018
07/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND phường khóa III 08/06/2018
06/TB-HĐND Kết quả giám sát đối với UBND phường Thượng Thanh về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 01/06/2018
06/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 22/05/2018
05/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VI HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 21/05/2018
04/QĐ-HĐND V/v thành lập đoàn giám sát quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 của UBND phường 04/05/2018
06/KH-HĐND Giám sát đối với UBND phường Thượng Thanh về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2018 04/05/2018
05/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018 23/04/2018
02/NQ-HĐND về việc đồng ý chủ trương tách trường tiểu học Thượng Thanh thành 2 trường: Tiểu học Thượng Thanh và Tiểu học Gia Quất 19/04/2018
01/NQ-HĐND về việc đồng ý chủ trường tách trường mầm non Thượng Thanh thành 2 trường mầm non: trường mần non Thượng Thanh (tổ 13) và trường Mầm non Gia Quất (tổ 4) 19/04/2018
04/BC-HĐND về tình hình triển khai thi hành pháp luật tiếp cận thông tin 19/04/2018
04/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2016-2021 09/04/2018
04/TB-HĐND TB kỳ họp bất thường 09/04/2018
TB quý II HĐND Kế hoạch công tác của thường trực HĐND Quý II/2018 29/03/2018
03/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 20/03/2018
03/TB-HĐND Kết quả giám sát tổ dân phố số 21 19/03/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN