hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019
Ngày đăng 04/03/2019 | 16:54  | Lượt xem: 93

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 43/KH-UBND-UBMTTQ, ngày 01/02/2019 của UBND, Ủy ban MTTQ phường năm 2019. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” phường Thượng Thanh đã chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019. Ngày 23/02/2019, tổ dân phố số 29 đã tổ chức làm trước để đánh giá rút kinh nghiệm cho 27 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hoàng Văn Lực – PBT ĐU, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phong trào; đồng chí Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, thành viên Ban chỉ đạo phong trào của phường, các ông bà tổ trưởng dân phố, Trưởng ban CTMT các tổ dân phố và 122 hộ đại diện cho các gia đình trong tổ dân phố đến dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thạch – Trưởng Ban CTMT tổ dân phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và chương trình hành động thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-văn minh” năm 2019. Hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu trực tiếp bàn và đưa ra các giải pháp về việc thực hiện chương trình hành động năm 2019 với những nội dung như: Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; việc thực hiện các Quy chế dân chủ của Quận đã ban hành như vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; thực hiện việc cưới, việc tang văn minh…

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sáng  - Bí thư chi bộ đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và giao nhiệm vụ cho Ban vận động tổ dân phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến tận những hộ vi phạm về TTĐT, những hộ không đạt GĐVH và chưa thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết hội nghị nhân dân. Ban vận động bàn giải pháp thực hiện cụ thể, nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, các chi hội đoàn thể. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban vận động, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hộ gia đình và người dân thực hiện chưa tốt những quy định, quy ước của cộng đồng nơi cư trú nhằm Nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hóa và Gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư” gắn với “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” năm 2019, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu xây dựng GĐVH, TDP văn hóa, phấn đấu đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2019.

Ký cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019

Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của phường tổ chức rút kinh nghiệm, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá những ưu điểm và những tồn tại cần khắc phục với 27 tổ dân phố. Năm 2019 để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào, trên cơ sở các tiêu chí, đồng chí đề nghị các tổ dân phố cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào, đặc biệt là nghị quyết hội nghị nhân dân đã được thông qua, tập trung quan tâm một số nội dung trọng tâm sau:

1. Củng cố kịp thời và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban vận động, nắm chắc các nội dung hoạt động, phân công rõ người, rõ việc cho từng thành viên trong Ban.

2. Chỉ đạo sát sao việc đăng ký và bình xét gia đình văn hoá, TDP văn hoá năm 2019, đảm bảo chính xác đúng kế hoạch đề ra.

3. TDP quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ban công tác Mặt trận, ban vận động tổ chức thực hiện tốt phong trào, thực hiện nghị quyết hội nghị nhân dân TDP và nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019.

4. Các chi hội đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào và nghị quyết hội nghị nhân dân TDP, đặc biệt là việc thực hiện 06 quy chế dân chủ quận đã ban hành.

5. Vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sông văn minh trong quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, tổ chức lễ hội, việc cưới, tang văn minh.

6. Cấp ủy chi bộ thường xuyên kiểm tra đôn đốc, quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở, cán bộ đảng viên và các chi hội đoàn thể phải gương mẫu thực hiện trong các phong trào để nhân dân noi theo.        

7. Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2019, tổ dân phố cần quan tâm chỉ đạo để thực hiệnhiệu quả như: Tỷ lệ đăng ký và đạt gia đình văn hoá của tổ; phấn đấu đạt tổ dân phố văn hóa năm 2019; phấn đấu tổ dân phố không có người sinh con thứ 3; tổ dân phố không có trọng án; không phát sinh nghiện mới và giảm hộ nghèo.

Theo kế hoạch đến ngày 06/3/2019, 28 tổ dân phố sẽ tổ chức xong hội nghị đại biểu nhân dân. Qua theo dõi đánh giá của các đồng chí được phân công dự hội nghị cơ bản Ban vận động các tổ đã thực hiện đúng nội dung, chương trình theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phường. Với chủ đề hội nghị nhân dân năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh” gắn với nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Đề nghị nhân dân phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự giác trong việc giữ gìn truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt các nội dung của phong trào, nghị quyết hội nghị nhân dân, xây dưng quê hương Thượng Thanh ngày càng văn minh giầu đẹp.