hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố số 24 Phường Thượng Thanh năm 2018
Ngày đăng 05/02/2018 | 18:44  | Lượt xem: 2981

Ngày 02/02/2018, tại nhà văn hóa tổ dân phố số 24, Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ dân phố số 24 đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018.

Dự hội nghị có Ông Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Long Biên; đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó Bí thư đảng ủy - CT UBND; ông Nguyễn Viết Thắng TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, thành viên Ban chỉ đạo phong trào của phường, các ông bà TTDP, Trưởng ban CTMT các tổ dân phố và 115 hộ đại diện cho các gia đình trong tổ dân phố đến dự Hội nghị.

Ông Ngô Thanh Xuân - PCT UBMTTQ quận phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe ông Đặng Duy Cường – Trưởng Ban CTMT tổ dân phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 và chương trình hành động thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Báo cáo nêu rõ, năm 2017 với nội dung “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề chỉ đao, công tác triển khai được cán bộ và nhân dân tổ dân phố 24 tập trung thực hiện. Kết quả năm 2017 tỷ lệ GĐVH và các loại quỹ đạt chỉ tiêu giao. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như công tác tuyên truyền có lúc chưa thực sự sâu rộng, còn hình thức, hiện tượng lấn chiếm hè lòng đường vẫn còn , một số hộ chưa treo cờ Tổ quốc theo quy định, tỷ lệ thực hiện tang văn minh tiến bộ chưa cao, chưa có hình thức cưới báo hỷ thay cho tiệc mặn. Về Chương trình hành động, chủ tọa hội nghị cũng đưa ra nhiều nội dung và chỉ tiêu cơ bản tập trung thực hiện năm 2018, đồng thời cũng đưa ra giải pháp và phân công nhiệm vụ đẻ tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã có 03 ý kiến phát biểu trực tiếp bàn và đưa ra các giải pháp về việc thực hiện chương trình hành động năm 2018 với những nội dung như: Chi hội phụ nữ tuyên truyền thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, đăng ký đoạn đường tự quản; Chi hội cựu chiến binh tuyên truyền thực hiện tiêu chí trật tự đô thị và bóc xóa rao vặt quảng cáo tham gia câu lạc bộ “Dân - quân tình nguyện làm sạch môi trường” của phường. Chi Đoàn thanh niên với việc tuyên truyền vận động đoàn viên xung kích đi đầu trong việc làm sạch nhà, sạch ngõ, sạch phố, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, thực hiện tiêu chí cưới văn minh.

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBT ĐU, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hoàng Văn Lực- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đánh giá những kết quả đã đạt được của Ban vận động tổ dân phố trong năm 2017, đồng thời chỉ ra những tồn tại Ban vận động TDP cần tập trung chỉ đạo và có giải pháp cụ thể sau:

1.Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị nhân dân đã biểu quyết, tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình để Nghị quyết hội nghị nhân dân được thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

2. Ban vận động TDP bàn giải pháp thực hiện cụ thể, nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, các chi hội đoàn thể, phân công rõ người rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong ban vận động, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hộ gia đình thực hiện chưa tốt những quy định, quy ước của cộng đồng nhằm “Nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư” gắn với “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” năm 2018.

3. Cần chẻ nhỏ các nội dung, lập tiến độ thời gian thực hiện, tổ chức các mô hình hoạt động theo đúng chủ đề “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp”. Xanh ở đâu, sạch như thế nào và đẹp ra sao.

4. TDP cụ thể hóa những nội dung, để phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu xây dựng GĐVH, TDP văn hóa, phấn đấu đạt TDP văn hóa tiêu biểu năm 2018.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư, chủ tịch UBND phường, đ/c Nguyễn Thị Thanh – Bí thư chi bộ TDP phát biểu và giao nhiệm vụ cho ban vận động nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của phong trào cụ thể là:

-TDP phối hợp cùng Ban di tích Đình Thanh Am tổ chức trồng cây, hoa tại khuôn viên Đình Thanh Am để tạo không gian xanh, đẹp.

- Ban vận động TDP cần có biện pháp cụ thể giúp đỡ các hộ nghèo nhằm giảm nghèo bền vững trên địa bàn tổ.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tự quản trong tổ về văn minh đô thị; vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn giao thông...

- Ban vận động của tổ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết theo quy định, làm căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban vận động, các chi hội đoàn thể, trưởng các liên gia tổ chức việc bình xét gia đình văn hóa năm 2018 đảm bảo tính công khai. Quyết tâm phấn đấu đạt tổ dân phố văn hóa năm 2018.

Rút kinh nghiệm tại hội nghị nhân dân của tổ 24 ông Ngô Thanh Xuân – Phó CT UBMTTQ quận Long Biên đã đánh giá cao kết quả của hội nghị từ công tác chỉ đạo của chi bộ, chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất đến việc vận động nhân dân đến dự hội nghị trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đồng thời ông cũng chỉ ra một số vấn đề chưa đảm bảo trong khi tổ chức hội nghị như phần điều hành của chủ tọa hội nghị có chỗ còn lúng túng, tham luận chưa sâu, nhằm rút kinh nghiệm cho 27 tổ còn lại ông yêu cầu các tổ rà soát lại văn bản, chuẩn bị ký các nội dung, bám sát kịch bản để điều hành hội nghị được tốt hơn .