hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Cựu TNXP phường tổng kết công tác Hội năm 2019
Ngày đăng 22/11/2019 | 11:33  | Lượt xem: 116

Sáng 22/11/2019, tại phòng họp 1, Hội Cựu TNXP phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Viết Ân – Uỷ viên BCH Hội Cựu TNXP Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Long Biên; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – UBND - UB MTTQ phường; các ông bà trong Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP, Chi hội trưởng, chi hội phó chi hội Cựu TNXP, các tập thể và cá nhân hội viên Cựu TNXP được khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Luân – Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường báo cáo tổng kết thực hiện chương trình công tác Hội Cựu TNXP năm 2019. Với 108 hội viên, trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy - UBND phường, Hội Cựu TNXP phường Thượng Thanh đã luôn đoàn kết, vận động Cựu TNXP phát huy tốt bản chất “Truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam”. Các hội viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối của Đảng và nhà nước, đi đầu, gương mẫu trong cộng đồng dân cư. Hộ gia đình và hội viên thực hiện tốt qui ước cộng đồng tổ dân phố về xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục con cháu không mắc các tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật. Vận động hội viên gương mẫu thực hiện tốt Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong năm Hội đã thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo, thăm hỏi ốm đau, thăm tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên Hội Cựu TNXP còn tích cực tham gia vào phong trào thi đua hưởng ứng chủ đề “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”. Các gia đình hội viên đã thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, tích cực tham gia chỉnh trang khuôn viên gia đình, nhà văn hóa tổ dân phố, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,.... Năm 2019, số hộ hội viên đạt gia đình văn hóa đạt 100%.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019, hội nghị đã tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp cho chương trình công tác năm 2020, đề ra phương phướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để thực hiện có hiệu quả. Một số nhiệm vụ được Hội thống nhất đề ra trong năm 2020 đó là, phấn đấu 100% hội viên Cựu TNXP thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi cư trú. 100% gia đình hội viên vận động con cháu không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội. 100% hộ gia đình Cựu TNXP đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Đặc biệt, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung làm điểm Đại hội Hội Cựu TNXP phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Viết Ân – Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Long Biên, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu TNXP trong năm qua, mong muốn Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp phát triển chung của phường nhà. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước cộng đồng của tổ dân phố; tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt quy định trong việc cưới việc tang; giáo dục con cháu hiếu thảo, gương mẫu, không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh; Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả của Hội, đẩy mạnh các hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ cựu thanh niên xung phong nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, góp phần tăng sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác, tại hội nghị tổng kết đã có 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và công tác xây dựng Hội năm 2019 đã được biểu dương khen thưởng.

Hình ảnh hội nghị :

Đồng chí Phạm Viết Ân – UV BCH Hội Cựu TNXP Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Long Biên

trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu với Hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Luân – Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường tiếp thu ý kiến hội nghị